background
background

Thema Gezondheid & Geluk - Doel 3

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden. In 2030 is er een universele zorgverzekering beschikbaar en moet iedereen toegang hebben tot kwalitatieve zorg, betaalbare geneesmiddelen en goede vaccins. Op die manier bestrijden we onder meer kindersterfte, moedersterfte en tropische ziektes.

Hoe staan we er wereldwijd voor?

  • De gemiddelde levensverwachting in Tsjaad is 49 jaar, terwijl die in Monaco 90 jaar is. Belangrijke factoren zijn een gezond dieet en een goede toegankelijke gezondheidszorg  (Bron: Indexmundi).  

Hoe staan we er in Nederland voor?

  • In 2015 overleden 147.134 mensen, met als belangrijkste doodsoorzaken dementie, longkanker, beroerte, coronaire hartziekten en hartfalen (Bron: Volksgezondheid En Zorg).
  • 14% van de medewerkers (1 mln) meldt jaarlijks burn-out klachten, waarvan 5% langdurig thuis komt te zitten (Bron: NRC).

Hoe staan we er in Hilversum voor?

  • In 2019 overleden in Hilversum 879 mensen. De verdeling van doodsoorzaken is: 31,2% overig, 29,4% nieuwvormingen (kanker), 26,2% hart en vaatstelsel gerelateerd, 5,9% ademhalingsstelsel gerelateerd en 7,4% uitwendig (ongelukken, moord, zelfdoding etc.)
  • In 2020 is de schatting van het aantal mensen met dementie in Hilversum 1700 (1.7%)
  • In de Gezondheidsmonitor van 2016 wordt geschat dat 44% van de mensen in gemeente Hilversum overgewicht heeft (bmi van +25)
  • En 13% is mantelzorger
background